Monday, May 16, 2016

Week vierenzestig! (Week 46)

Wow, ik kan me niet geloof hoe snel de tijd is al gekomen! Ik ben hier op mijn zending voor 46 weken! Dit week was heel leuk maar ook heel anders omdat dit week ik in Trinidad was! Ja, vanaf Dinsdag ochtend tot en met Vrijdag avond! Het was noodzakelijk voor Elder Christianson en ik om naar Trinidad te gaan omdat wij hadden kleine problemen met onze visum maar voorlopig zijn zij goed! Dit Zondag was heel leuk! Er waren 16 mensen in de kerk, 2 van ze waren onderzoekers van onze; Jolanda en Karin! Karin is een nieuwe persoon die wij onderwijs. Wij hadden haar bij haar huis ontmoeten, en nu Jolanda en Karin zijn beste vrienden! Ik ben altijd zo blij om mensen in de kerk te zien omdat het betekent dat zij zijn gewillig om hun doop verbonden te hernieuwen. De doop verbonden zijn een vergeving van zonden en reiniging zodat de heilige geest kunnen altijd aanwezig zijn (als zij waardig zijn) Ja, toen ik in Trinidad was, ik had een paar foto's gemaakt maar het is niet mogelijk voor dit computer om foto's te uploaddieren. Volgende week waarschijnlijk! Dat is alles, fijne week verder!

Lobi,

Elder Hardy    

Note from Elder Hardy: I'll have to translate it next week, I put it through google translate just now but it wasn't completely accurate, Dutch grammar is weird!

From Google Translate:
Wow, I can not believe how fast the time has come to me! I'm here on my mission for 46 weeks! This week was great fun but also very different because this week I was in Trinidad! Yes, from Tuesday morning until Friday evening! It was necessary for Elder Christianson and I to go to Trinidad because we had small problems with our visas but for now they are good! This Sunday was very nice! There were 16 people in the church, they were two of our researchers; Jolanda and Karin! Karin is a new person we are teaching. We'd meet her at her house, and now Jolanda and Karin are best friends! I am always so happy to see people in church because it means that they are willing to renew their baptismal connected. Baptism connected a forgiveness of sins and cleansing so that the Holy Spirit may always be present (if they are worthy) Yes, when I was in Trinidad was, I made a few pictures but it is not possible to upload animals for this computer for photos . Probably next week! That's all fine week on!     

No comments:

Post a Comment